• NimsBorn@gmail.com

Om Nims Børn

Om Nims Børn

Foreningens formål er, at arbejde aktivt for Nim skole og børnehus ved at skaffe midler til gennemførelse af tiltag, der kan være til gavn og glæde for skolens, børnehusets og SFO´ens børn.

Foreningen bidrager ikke til vedligeholdelse af skolens bygninger, inventar og udenoms arealer.

Hvis du har en god idé til fonde, eller ligende vi kan søge, eller hvis du bare har en god idé til Nims Børn, – så send os endelige en mail på NimsBorn@gmail.com

Bestyrelsen er:

Formand: Sanne Jepsen
Kasser: Henrik Lundbeck Nielsen
Sekretær: Tina Rosendahl Nielsen
Webmaster: Anja Schiermer Mørk
Suppleant: Jacob Jensen
Revisor: Pernille Ræbild Olsen

Cvr nr 40781595