• NimsBorn@gmail.com

Nyheder

Hejsa!!

Her kan du følge med i vores arbejde i Støtteforeningen Nims Børn, samt se vores vedtægter og læse referaterne fra vores møder.

Kongespil til skolen og børnehuset

Min Købmand – Nim, har været så super søde at donere 2 styks kongespil til Støtteforeningen🥰👍 Tusind tak for det 😍

Spillene blev med det samme videregivet til henholdsvis skolen og børnehuset. Vi er sikre på at det kan bidrage til god leg. 👑👍

Hurra hurra hurra

Idag fylder Støtteforeningen Nims Børn et 1/2 år – og der er sket en masse.

Vi har doneret lækre æbler til motionsdagen.

Vi har arrangeret besøg fra Sparekassen Kronjylland, som underviste 5. og 6. kl i fælderne omkring kviklån – tusind tak til Sparekassen Kronjylland samt tak til Jette Juul Andersen for at tippe os om muligheden.

Vi har fået t-shirts til både børn og voksne i Nim skole og Børnehus – tusind tak til vores sponsor JJ Betonentreprenør Jacob Jensen.

Vi har fået produceret små film til vores hjemmeside (se dem under fanebladet film) – tusind tak til Kodyl.tv  samt tak til de dejlig børn der medvirkede i filmene.

Og så har vi netop givet et bidrag til Børnehuset sådan at de kan se en fantastisk teaterforstilling til efteråret. – så der sker en masse i foreningen.

Vi håber at I alle får en fantastisk dag.

Mange hilsener 

Bestyrelsen for Nims Børn

Møde i bestyrelsen :)

Endnu et super godt møde, – fyldt med gode idéer.

Tusind tak til Min Købmand.

Godt Nytår.

Kære medlemmer af Støtteforeningen Nims Børn

Så nærmer året 2019 sig enden og vi vil i Bestyrelsen på foreningens vegne sige jer tak for jeres engagement og medlemskab i Foreningen – det gør en stor forskel for børnene på Nims Skole og i Børnehuset.

Foreningen består d.d. af 30 husstandsmedlemmer, 2 seniormedlemmer, 2 Firmamedlemskaber og 1 donation fra 1 privat person.

Vi vil også sige en stor tak til de 2 sponsorer som har valgt, at støtte foreningens arbejde.

Siden foreningen blev stiftet d. 9. september 2019, har vi i bestyrelsen arbejdet med mange forskellig ting.

Vi arbejder med etablering og færdiggørelse af vores hjemmeside.

I forbindelse med Idrætsdagen op til efterårsferien sponserede foreningen æbler til alle på skolen.

I samarbejde med vores sponsor Kodyl.TV har vi lavet små film som vi bl.a. vil anvende til, at præsenterer foreningen når vi søger om fondsmidler og lign. – se filmene her på hjemmesiden under fanen film.

I samarbejde med vores sponsor JJ Betonentreprenør Jacob Jensen har foreningen doneret 230 T-shirt til skolen og Børnehuset. De har ønsket T-shirts til brug ud af huset, fx når børnene deltager i skoleskakturneringer o lign.

Overrækkelse af T-shirts d. 18. november 2019

Skolens T-shirts blev brugt første gang i forbindelse med årets Musical

26. november 2019 fik 5. og 6. klasse besøg af medarbejdere fra Sparekassen Kronjylland Brædstrup afd. som i forbindelse med deres 190-års fødselsdag, donerede 1 dagsarbejde til en god sag. Godt hjulpet af Støtteforeningsmedlem Jette Juul Andersen fik foreningen kontaktet Sparekassen og aftalt besøg i 5. og 6. klasse. Emnet for besøget blev, hvordan man allerede i en tidlig alder kan forvalte sine penge, så man undgår af komme i Kviklånsfælden.

Bestyrelsen glæder sig at arbejde videre i 2020, hvor vi bl.a. vil gøre en øget indsats for at få flere sponsorer og medlemmer samt sende flere fondsansøgninger, så vi kan komme i mål med at opfylde ønsket fra Børnehuset om 1 (eller flere) Eldrevne cykler og forhåbentligt arbejde med at opfylde ønsker fra flere ansøgninger fra såvel Skole som Børnehus.

I ønskes alle et godt og lykkebringende nytår fra Støtteforeningen Nims Børns Bestyrelse.

Æbler til alle :)

Idag kiggede Støtteforeningen Nims Børn forbi med lækre æbler til eleverne på Nim Skole, i forbindelse med motionsdagen.

* Æblerne er selvfølgelige købt hos vores fantastiske Købmand

Nu er vi klar :)

Bestyrelsesmøde d. 13/9 2019

Dagsorden – referat af Bestyrelsesmøde i Støtteforeningen Nims børn 13.09.19


Tilstede: Anja Schiermer Mørk, Sanne Jepsen, Henrik Lundbeck Nielsen og Tina Rosendahl Nielsen Afbud: Ingen
Referent: Tina R. Nielsen
Næste møde: fredag d. 4. oktober 2019 kl. 17.30 hos Anja og Flemming

Dagsordenspunkter Referat

1. Konstituering af Bestyrelsen:

Formand: Sanne Jepsen
Kasser: Henrik Lundbeck Nielsen
Sekretær: Tina Rosendahl Nielsen
Webmaster: Anja Schiermer Mørk

2. Beslutning om, hvem der er valgt for 1. år og hvem der er valgt for 2. år.

Sanne Jepsen og Henrik Lundbeck Nielsen er valgt for 2 år.
Anja Schiermer Mørk og Tina Rosendahl Nielsen er valgt for 1 år.

3. Oprettelse af CVR NR

Er oprettet i kasserens navn – foreningen er oprettet som frivillig forening. OBS CVR NR skal fornyes om 3 år.

4. Oprettelse af bankkonto til foreningen

Henrik har undersøgt det og en foreningskonto i Danske Bank koster 300 Kr. årligt med et kort tilknyttet.
Krav til oprettelse:-  Bestyrelsesoversigt med navn, adresse, postnr., by og bestyrelsespost.-  Hjælpeskema med oplysninger om foreningen, hvoraf det fremgår hvem der er foreningens kontaktperson og hvem der skal have fuldmagt til kontoen. Danske Bank er valgt
De officielle papirer udfyldes på dette møde, hvorefter Henrik sender dem til banken og tager sig af resten af formalier således, at vi har adgang til en bankkonto snarest muligt.
I forhold til brug af Mobilepay, så afventer vi en løsning når kontoen er oprettet. Betalingsformer til foreningen bliver Mobilepay og bankoverførelse.
Henrik opretter NemID og en digitalpostkasse

5. Udarbejdelse af skriv vedr GPDR regler til hjemmeside og skriftlige svar fra Støtteforeningen

Privatlivspolitik for støtteforeningen Nims Børn har Henrik udarbejdet. Politiken lægges ind på hjemmesiden og så linker vi til det ind i det autosvar som Støtteforeningen sender til dem der skriver mails til foreningen.

6. Drøftelse af og beslutning om hjemmesidens indhold og snarlig opstart + mailadresser.

Aftalen bliver at hjemmesiden er klar til fredag i uge 38 – weekenden uge 38 bruger vi til at læse korrektur på hjemmesiden og så lanceres hjemmesiden mandag i uge 39.Flemming laver opslag hvor der står nu er Støtteforeningens hjemmeside og man kan gå på www.nimsbørn.dk og melde sig ind i foreningen.
Jacobs firma kommer også på hjemmesiden som sponsor.
Husk at cvr nr. skal på hjemmeside
Opsætning af mail beskriver Anja i Google-drev og så ordner vi hver især resten med egen opsætning.

7. Drøftelse af og beslutning i forhold til et evt. samarbejde med Nim IF og Borgerforening i Nim

Vi prioriterer at få støtteforeningen Nims Børn etableret og ordentligt i gang, hvorfor vi afventer dette forslag. Hvis vi kontaktes af Nim IF og/eller Borgerforeningen så tager vi stilling til den konkrete henvendelse.Tina giver Nim IF en tilbagemelding med tak for tilbuddet men ikke fornuværende.

8. Drøftelse af og beslutning om Støtteforeningen skal gå i dialog med Nim IF om at købe muligheden for at komme til, at anvende Conventus således at det er via det system vi kan have overblik over og modtage Husstandsmedlemmer og seniormedlemmers betaling, tilmeldinger og kommunikation til disse medlemmer + kobling fra hjemmeside.

Det bliver for dyrt – vi prioriterer at så mange penge som muligt anvendes til foreningens formål og ikke til administration.

9. Drøftelse af og beslutning om, hvordan vi formidler ud til kommende medlemmer at de nu kan melde sig ind i Støtteforeningen og hvordan de gør det?

Lancering af hjemmesiden, nyhed på facebook i diverse gruppe – Flemming laver seddel som Tina printer og afleverer på skole og i Børnehuset mandag i uge 39.

10. Hvilke fonde og andet er interessante at søge allerede nu?
– Poul Bech, Insero, Lokale – og anlægsfonden.

11. Drøfte og træffe beslutning om bevilling af midler til de ansøgninger der er modtaget.

Ansøgning fra Børnehuset:
Teaterforestilling og 2 Christianiacykler Ansøgning fra skolen:
T-shirts med skolens logo – et antal som skolen råder over – antal + str. følger snarest.

12. Evt.

Anja opretter Google-drev som bestyrelsen får adgang til. Der opbevares de vigtige dokumenter og overblik over Fonde samt hvem der betaler osv.

Referat af stiftende generalforsamling for støtteforeningen Nims Børn 9/9 2019

 1. Velkomst v/Henrik Nielsen Forslag fra repræsentant fra Nim Idrætsforening om snarest at starte en dialog mellem Nim idrætsforening, Borgerforening og støtteforeningen mhp et tæt samarbejde – fx bruge Conventus sammen, melde sig at tage til arrangementer og tjene penge til Nim sammen.
  Både skoleleder og Børnehusleder er glade for initiativet og støtter fuldt op om støtteforeningen.
 2. Valgafdirigent Skoleleder Lars Svendsen blev valgt
 3. Valgafreferent Tina R. Nielsen blev valgt
 4. Præsentation af forslag til vedtægter med henblik på godkendelse §1 Vedtaget
  §2 Rettelse til Stk. 3. Støtteforeningens samlede bestyrelse der godkender eller afslår en ansøgning på baggrund af en flertalsbeslutning.
  §3 Vedtaget
  §4 Vedtaget
  §5 Vedtaget
  §6 Vedtaget
  §7 Der tilføjes formuleringen Stk. 2 eller 3 Skolen og Børnehusets ansatte og Fællesbestyrelsesmedlemmer i stedet for Skolens ansatte.
  St. 1 Suppleanten træder ind i bestyrelsen, hvis et bestyrelsesmedlem træder ud af bestyrelsen før tid.
  §8 Vedtaget
  §9 Vedtaget
  §10 Stk. 3 ændres til:
  Opstilling som medlem til bestyrelsen kan ske ved henvendelse til formanden 14 dage før afholdelse af generalforsamling eller ved personligt fremmøde på selve generalforsamlingen. Ved evt. kampvalg sker afstemningen skriftligt. §11 Vedtaget
  Støtteforeningens vedtægter er vedtaget underforudsætning af, at vedtægterne rettes svarende til den stiftende generalforsamlings ændringer.
 5. Valgtilbestyrelsen Anja Schiermer Mørk, Susanne Jepsen, Henrik Lundbeck Nielsen og Tina Rosendahl Nielsen er valgt som bestyrelsesmedlemmer

Suppleant: Jacob Jensen er valgt som suppleant
Revisor: Pernille Olsen er valgt som revisor
Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde, hvor pladserne i henholdsvis 1 og 2 år ligeledes fordeles

6. Fastsættelseafkontingenter

Forslag fra initiativgruppen:

Husstandsmedlemskab 150 Kr.
Firmamedlemskab inklusive reklame på støtteforeningens hjemmeside minimum 500 Kr. årligt
Seniormedlemskab (pr. husstand for +65 år) 100 Kr.
Ovenstående er vedtaget.

Bestyrelsen undersøger regler for, hvad støtteforeningen må reklamere for og skriver det på hjemmesiden.

7. Evt.

Vedtægter.

Vedtægter for Støtteforeningen Nims børn

§1

Stk. 1 Foreningens navn er Støtteforeningen Nims børn. Foreningen hører hjemme i Nim skoles skoledistrikt i Horsens Kommune.

Stk. 2 Foreningen er stiftet 9. september 2019

§2

Stk. 1 Foreningens formål er at arbejde aktivt for Nim skole og børnehus; at skaffe midler til gennemførelse af tiltag, der kan være til gavn og glæde for skolens, børnehusets og SFO ́ens børn.

Foreningen bidrager ikke til vedligeholdelse af skolens bygninger, inventar og udenoms arealer.

Stk. 2 Elevrådet, skolebestyrelsen og ansatte ved Nim skole, børnehus og SFO kan indgive ansøgning om økonomisk tilskud til eller dækning af tiltag, der tilgodeser de i stk. 1 nævnte formål. Alle ansøgninger sendes til bestyrelsen i Støtteforeningen Nims børn.

Stk. 3 Alle ansøgninger behandles i samarbejde med skolen og børnehusets ledelse, hvorefter det til enhver tid er Støtteforeningens samlede bestyrelse der godkender eller afslår en ansøgning på baggrund af en flertalsbeslutning. Ansøgninger modtages kontinuerligt og behandles 4 gange årligt.

§3

Stk. 1 Foreningens indtægter opstår ved; kontingent fra medlemmerne; fundraising samt sponsorater og gaver.

Stk. 2 Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. Kontingent opkræves årligt til betaling senest d. 31. oktober.

Stk. 3 Sponsorater kan af bestyrelsen øremærkes til konkrete projekter.

§4

Stk. 1 Støtteforeningen er upolitisk. Som medlemmer kan optages alle, som ønsker at støtte foreningens formål.

§5

Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes årligt inden udgangen af september måned. Første gang i 2020.

Godkendt på Stiftende generalforsamling 9. september 2019

Stk. 2 Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 8 ugers varsel ved opslag i lokale medier. Forslag til punkter, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.

Stk. 3 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når mindst 2/3 af foreningens medlemmer skriftligt har givet ønske herom med angivelse af punkter til dagsordenen.

Stk. 4 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde som ved ordinær generalforsamling. Indkaldelsen skal ske senest 3 uger efter begæringen.

§6

Stk. 1 Dagsorden til foreningens ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

1.Valg af dirigent
2. Aflæggelse og godkendelse af beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af A. Bestyrelsesmedlemmer B. 1 suppleant til bestyrelsen C. 1 revisor
7. Evt.
§7
Stk. 1 Bestyrelsen består af 4 medlemmer, som alle vælges på generalforsamlingen.

På den stiftende generalforsamling vælges 2 medlemmer for 1 år og 2 medlemmer for 2 år. Herefter er der forskudt valg, så alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Suppleant og revisor vælges for 1 år.

Suppleanten træder ind i bestyrelsen, hvis et bestyrelsesmedlem træder ud af bestyrelsen før tid.

Stk. 2 Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og vil ikke modtage honorar for deres arbejde i bestyrelsen, Skolen og Børnehusets ansatte og Fællesbestyrelsesmedlemmer kan ikke vælges til støtteforeningens bestyrelse.

Stk. 3 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.

Godkendt på Stiftende generalforsamling 9. september 2019

page3image4974336

Stk. 4 Der føres et beslutningsreferat, der til enhver tid er dokumentation for, hvad der er vedtaget i bestyrelsen. Referat sendes til bestyrelsens medlemmer og offentliggøres støtteforeningens hjemmeside.

Stk. 5 Formanden indkalder til bestyrelsesmøde mindst 1 gang i kvartalet, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.

§8

Stk. 1 Regnskabsåret er fra 1/8 til 31/7.

Stk. 2 Bestyrelsen udarbejder regnskab, som revideres og fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

§9

Stk. 1 Bestyrelsen disponerer over foreningens indtægter til de i §2 nævnte formål. Stk. 2 Foreningens midler skal indsættes til forrentning på konto i pengeinstitut. Stk. 3 Foreningen tegnes økonomisk af formanden og kassereren.
§10

Stk. 1 Valg og vedtagelser på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer.

Stk. 2 Hvert medlemskab har éen stemme repræsenteret ved 1 myndig person og ved personligt fremmøde

Stk. 3 Opstilling som medlem til bestyrelsen kan ske ved henvendelse til formanden 14 dage før afholdelse af generalforsamling eller ved personligt fremmøde på selve generalforsamlingen. Ved evt. kampvalg sker afstemningen skriftligt.

Stk. 4 Kandidater kan ikke opstilles uden egen accept.

Stk. 5 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§11

Stk. 1 Ændring af vedtægter eller foreningens opløsning kræves vedtaget på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med 2/3 flertal af de afgivne stemmer.

Stk. 2 I tilfælde af beslutning om ophævelse af støtteforeningen overdrages formue og aktiver til Nim skole og Børnehus, hvor de forpligtes til at anvende midlerne i overensstemmelse med støtteforeningens formål

Godkendt på Stiftende generalforsamling 9. september 2019

Stiftende Generalforsamling for Støtteforeningen Nims Børn.

1